SD Solutions staat voor Sustainable Development Solutions en is gespecialiseerd in oplossingen voor duurzame ontwikkeling in een circulaire economie

Van plannen naar duurzame business en projecten

SD Solutions onderscheidt zich door technologische kennis, projectervaring en strategisch inzicht te combineren in de vertaling van MVO doelstellingen naar duurzame business en projecten. Ik werk graag met opdrachtgevers aan het verduurzamen van hun business en waardeketen in de context van een circulaire economie. Door inhoud, procesmanagement en strategie met elkaar in lijn te brengen is de kans op concreet en bevredigend resultaat maximaal. Duurzame business is dichterbij dan je denkt!

Lees hier hoe

Duurzame projecten

Bent u op zoek naar duurzame projecten passend bij de business en gericht op een bijdrage aan de circulaire economie? SD Solutions helpt bij het selecteren, starten en begeleiden van duurzame projecten op gebied van duurzaam gebruik van water, energie en grondstoffen.

Logische partners

Duurzaamheidsdoelstellingen kunt u niet altijd alleen realiseren. In veel gevallen betekent verduurzaming investeren in kennis, maatschappelijk draagvlak of schaalvergroting om te kunnen slagen. Dan zijn goede partners niet alleen belangrijk, maar zelfs essentieel voor het behalen van doelen. Duurzaam ondernemen betekent ook over de eigen grenzen heen kijken en durven delen - zowel de risico's als de opbrengsten. Ik help u bij het vinden en selecteren van de juiste partners.

Nieuwe technologie

De ontwikkelingen op gebied van duurzame technologie (ook “clean tech” genoemd) gaan razendsnel. Innovatie biedt veel mogelijkheden om uw business duurzamer te maken. Soms is het moeilijk om alle ontwikkelingen te volgen en de juiste keuzes te maken. En vaak zit innovatie niet alleen in het technologische aspect, maar in de zinvolle vertaling naar duurzame business of een goede inpassing. Juist hier biedt SD Solutions meerwaarde.